» Activitate

Let's meet Shakespeare!

Pe 5 octombrie 2016, la biblioteca Liceului Energetic, s-a desfășurat activitatea "Let's meet Shakespeare!" la care au participat elevii claselor  9S, 10M și 11C, însoțiți de profesorii lor coordonatori Oprea Irina, Bodea-Dumitru Mădălina și Vasile Mălina.

Scopul activității îl reprezintă familiarizarea elevilor cu aspecte din literatura britanică. De asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea spiritului de echipă și interrelaționare a elevilor. 

Ca materiale s-au folosit cărți cu operele complete ale lui William Shakespeare, fișe de lucru diferențiate și eseuri tematice.

 Shakespeare1   Shakespeare2   Shakespeare3