» Anunt

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Cîmpina este beneficiarul de grant al Schemei de Granturi pentru Licee, prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE).

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Cîmpina este beneficiarul grantului acordat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, finanțată de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE).

Acordul de Grant (inclusiv anexele) este semnat între Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE) și Beneficiarul de grant;

Documentele oficiale ale Proiectului ROSE:

o   Acordul de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington în data de 17 aprilie 2015 între Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 234/2015;

o   Manualul de Granturi pentru Licee, cuprinzând Ghidul Aplicantului, Ghidul Evaluatorului și Ghidul de Implementare, parte a Manualului Operaţional al Proiectului;

În  conformitate cu prevederile Acordul de Împrumut, Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Cîmpina trebuie:

o   să realizeze subproiectul cu diligența necesară și eficiență și în conformitate cu standardele și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și sociale, satisfăcătoare Băncii, așa cum sunt definite în Manualul Operațional al Proiectului, care să includă, în conformitate cu Ghidul Anticorupție, prevederi aplicabile primitorilor de sume din împrumut, care sunt alții decât Împrumutatul;

o   să achiziționeze bunurile, lucrările sau serviciile care vor fi finanțate prin grant în conformitate cu prevederile referitoare la achiziții incluse în Ghidul de implementare și procedurile descrise în acesta;

o   să mențină politici și proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze și să evalueze indicatorii stabiliți, precum și progresul subproiectului și atingerea obiectivelor acestuia;

o   să mențină aranjamentele de management financiar într-un mod adecvat care să reflecte operațiunile, resursele și cheltuielile aferente grantului; și

o   să pregătească și să furnizeze UMPFE și Băncii Mondiale toate informațiile solicitate în mod rezonabil despre cele menționate anterior.

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Cîmpina va implementa subproiectele aprobate și finanțate din grant, într-o manieră descentralizată, în baza Acordurilor de Grant semnat cu MEN/UMPFE. Pentru asigurarea calității Schemei de Granturi pentru Licee (SGL), liceul va beneficia de asistență tehnică finanțată prin ROSE.

Activitățile proiectului sunt în derulare si vor continua timp de 4 ani.