» Anunt

CONTESTAȚII ONLINE - Descarcă MODEL DE CERERE

BACALAUREAT 2020

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA

ANUNȚ

 

 Contestațiile la probele scrise ale examenului de bacalaureat se depun la centrul de examen

sau se transmit prin mijloace electronice la adresa de email ecampina41@gmail.com

în datele și intervalele orare precizate în calendar:

                            30 iunie 2020, 16.00-20.00

                             1 iulie 2020, 8.00-12.00

                                Conf. OMEC   4307 /21.05.2020

        Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează

și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care menționează faptul că au luat cunostință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației

poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către

părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

La depunerea cererii ONLINE, candidatul va atasa si o copie SCANATA a BI/CI. 

 

 Pentru eventualele contestații pentru probele de bacalaureat 2020 transmise online, 

MODELUL DE CERERE poate fi descărcat de aici:

cerere_contestatii_1 

ATENȚIE!!!

 La completarea modelului de cerere, la opțiunea "Disciplina", candidații completează corespunzător cu tipul de subiect pentru care face contestația, respectiv unul dintre tipurile de mai jos:

Imagine_nou___NEC 

 MULT SUCCES!!!