» Anunt

PNNR SMARTLab - Start dotarea cu laborator inteligent a Liceului Tehnologic Energetic Câmpina

 pnnr_sigla

 „Dotarea Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina cu un laborator inteligent

 (”Smart Lab”) în vederea creșterii calității procesului educațional”

S-a dat startul dotării cu un laborator inteligent a Liceului Tehnologic Energetic Câmpina 

 

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina anunță începerea implementării proiectului intitulat „Dotarea Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina cu un laborator inteligent (”Smart Lab”) în vederea creșterii calității procesului educațional” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2307.

Proiectul se va derula în perioada ianuarie 2024-ianuarie 2025, are o valoare totală de 351.198,75 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectiv general:

·        Dobândirea competențelor digitale avansate de către elevii din cadrul liceului, prin asigurarea accesului la tehnologie în cadrul unui laborator digital inteligent adaptat la specificul liceului, dotat cu echipamente dedicate;

Activitățile derulate în cadrul proiectului

·        Achiziționarea de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab)   

·        Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive      

·        Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ

·        Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe. 

"PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană-UrmătoareaGenerațieUE"

  http://mfe.gov.ro/pnrr/                            http://www.facebook.com/PNRROficial/