» Strategie Anticoruptie - Documente

Aceasta sectiune este inca in constructie!

Document:
Lista funcții din fonduri publice - 2019

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de avere - 2019

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura admitere învățământ dual-2019_2020

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 3016-Competitii scolare internationale, nationale si regionale 2019

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 4829 - admiterea în învățământul liceal 2019-2020

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament intern - LTEnergetic Câmpina

Vizualizeaza Document

Document:
Transparența veniturilor -2019

Vizualizeaza Document

Document:
Beneficiari BANI DE LICEU 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Burse Municipiul Campina

Vizualizeaza Document

Document:
Legea nr. 544/12.oct.2001

Vizualizeaza Document

Document:
Plan operațional - an scolar 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Plan managerial - an scolar 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate - an scolar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament Intern 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Plan de școlarizare

Vizualizeaza Document

Document:
Chestionare și interpretare chestionare

Vizualizeaza Document

Document:
PAS 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport inspectie validare raport autoevaluare

Vizualizeaza Document

Document:
Raport monitorizare internă - 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Plan de îmbunătățire a activității - 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Planul CEAC pe anul școlar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Strategia CEAC

Vizualizeaza Document

Document:
Declarație de politică CEAC

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament CEAC

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de etică - 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Funcții - asigurarea transparenței veniturilor salariale

Vizualizeaza Document

Document:
Declaraţii de interese, declaraţii de avere

Vizualizeaza Document

Document:
Burse sem. II, an şcolar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Transparenţă salarii

Vizualizeaza Document

Document:
Lista funcții personal 2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport managerial ISJ pe sem. I 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport sem I anul școlar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport managerial pe anul școlar 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Plan școlarizare pe anul 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Detalierea cheltuielilor pe anul 2017

Vizualizeaza Document

Document:
Buget 2017

Vizualizeaza Document

Document:
Precizări eliberare acte studii absolvenți - promoția 2017

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin organizare și desfășurare admitere liceu 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin calendar admitere învățământ profesional de stat 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Decizie modificare CA

Vizualizeaza Document

Document:
Burse acordate - sem. II 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Criterii acordare burse școlare - sem. II 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Pregătire suplimentară 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
RAEI pe anul 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Plan de școlarizare 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Instruire "Balena albastră" și agresiuni

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament cadru - 2016 (ROFUIP)

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate semestrul I - 2015_2016

Vizualizeaza Document

Document:
Hotărârile Consiliului de Administrație

Vizualizeaza Document

Document:
Consiliul de Administratie

Vizualizeaza Document

Document:
Graficul notării ritmice

Vizualizeaza Document

Document:
Pregatire suplimentara

Vizualizeaza Document

Document:
Proceduri

Vizualizeaza Document

Document:
Buget 2016

Vizualizeaza Document

Document:
Buget venituri proprii

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate 2014-2015

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin pentru METODOLOGIEI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate 2013-2014

Vizualizeaza Document

Document:
Consecințe ale încălcării cerințelor legislative

Indisponibil Momentan

Document:
Index legislativ pe teme anticorupție

Vizualizeaza Document

Document:
Lista organismelor abilitate în consultanță pe teme anticorupție

Vizualizeaza Document

Document:
Activități/programe de instruire a elevilor și a personalului școlii pe tematica prevenirii corupției în unitățile de învățământ

Vizualizeaza Document

Document:
Reglementări în vigoare prin care Consiliul Reprezentativ al părinților se poate constitui în Asociație cu personalitate Juridică

Indisponibil Momentan

Document:
Sumele colectate și scopul în care au fost utilizate fondurile colectate de către Asociația de părinți (semestrial)

Indisponibil Momentan

Document:
Donații făcute școlii și numărul lor de înregistrare (cuprinderea lor în inventarul școlii – dacă sunt echipamente, instalații, mijloace de lucru, etc.)

Indisponibil Momentan

Document:
Resurse bugetare și extrabugetare și surse de proveniență

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de proiectare a BUGETULUI

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura pentru ACHIZIȚIILE DIRECTE;

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de stabilire a PLANULUI DE ACHIZIȚII; procedura pentru ACHIZIȚIILE DIRECTE;

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de conduită al elevilor

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de conduită al cadrelor didactice

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura pentru asigurarea legalității actului decizional

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de evaluare cadre personalului didactic auxiliar și nedidactic – OMECTS 4613/28.06.2012

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de evaluare cadre didactice – OMECTS 6143/2011

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de evaluare elevi; conform ROFUIP/2005 - CAP. IV EVALUAREA ELEVILOR - art. 54-59

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor

Vizualizeaza Document

Document:
Raportul anual privind starea și calitatea învățământului

Vizualizeaza Document

Document:
ROI al asociației de părinți

Indisponibil Momentan

Document:
Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare

Vizualizeaza Document

Document:
OMEdC 4925/2005 – Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP)

Vizualizeaza Document

Document:
OMEN 5144/26.sept.2013 – cu privire la Strategia anticorupţie în sectorul educaţional

Vizualizeaza Document